اتصالات گلخانه {راه به|رویکرد|روش|گزینه|راه حل|استراتژی|تکنیک موفقیت

مه پاش گلخانه یک سیستم رطوبت دهی پایین فشار می باشد که می تواند دارای راندمان مضاعف بالا رطوبت مورد نیاز گلخان

توسط HONARENEWS در 17 آبان 1401
مه پاش گلخانه یک سیستم رطوبت دهی پایین فشار می باشد که می تواند دارای راندمان مضاعف بالا رطوبت مورد نیاز گلخانه های صنعتی و نصفه صنعتی را تامین نماید. عرصه تایمز یک مکان حیاتی فرهنگی در منهتن است، همچنین اصلی یکی از از بالاترین مقدار حضور سالانه گردشگر از هر گیرایی گردشگری دیگری در دنیا می باشد که حدود ۵۰ میلیون نفر تقریب زده میشود. عنصرها نمای خیابان: ویژگیهای مازاد خیابان مثل روشنایی تزئینی، قفسههای برداشت دوچرخه، نیمکتها، گلدانهای گیاهان و حتی سطلهای آشغال از نظر برنامه ریزان شهری به عنوان عناصر فضای خیابان شناخته میشوند. ساخت فضا برای اختلاط مردم: مردم مکانهایی را دوست دارا‌هستند که میتوانند با دیگران رابطه برقرار کنند، حتی چنانچه همین رابطه تنها تماشای اشخاص دیگر باشد. از یک طرف، خیابانها مسیری به جهت حمل و نقل هستند که به شما کمک می نمایند از نقطه A به نقطه B بروید. بعضی از طرحهای بلوک بر یک رخ ظاهری یکنواخت در فی مابین ساختمانها تأکید دارا‌هستند که به تولید هویت یگانه برای بلوک امداد میکند، در حالی که سایر طرحها ممکن هست سبکهای معماری مکمل را به جهت ساخت جذابیت بصری اکثر مخلوط کنند. مکانی که از یک سبک معماری منفرد به کار گیری می نماید - مثل یک خیابان مسکونی لبریز از خانههای یکسان دامداری مانند - می تواند یکدست و خسته کننده به لحاظ برسد؛ و مکانی حساس بهم ریختگی سبکهای طراحی میتواند ناسازگار و ناخوشایند به لحاظ برسد. ساختمانها و محوطههای آن ها از اساسیترین موادتشکیل دهنده طراحی شهری یک جامعه هستند. از تغییرات در طراحی ساختمان می توان برای شکلدادن به سازههایی استعمال کرد که حساس طرحهای مختلف البته فضای داخلی یکسانی هستند. ایده وی بر بنیادی چون استعمال کمتر یا این که کمتر به کار گیری از انرژی، کاستن از تولید آلودگی و زخم به گوشه و کنار زیست و آلودهسازی منابع طبیعی و در غایت آماده کردن وضعیت خوب تر به جهت زندگی سالم استوار است. پوشش و جایگذاری: در طراحی محلهها و بخشها همچنین در لحاظ گرفته میشود که چه میزان از ناحیه بایستی توسعه و گسترش یابد و چه میزان می بایست به تیتر فضای باز و حفاظتهای اتصالات گلخانه 4 متری طبیعی استفاده شود. ترازو بلوک: میزان بلوکهای خیابان در بعضا از مکانها به جهت دههها یا این که قرن ها بعد، از پیش انتخاب شدهاست. بالههای شیشهای هم به دیوارهای شیشهای چسبانده شده بودند تا صلبیت بیشتری را ایجاد نماید و همینطور مکانی را به جهت اتصال خرپاهای فلزی سبک حامل سقف شیشهای مهیا نماید. اما طراحان شهری به طور معمول همین مجال را پیدا می کنند که الگوهای بلوکهای خیابان را در بخشها تازه توسعه یافته طراحی نمایند و همینطور الگوهای بلوکهای خیابان را در مناطق موجود اصلاح کنند. به تیتر مثال، یک خیابان اصلی الگوی کانال ای مستطیل-شکل ممکن میباشد احساس گشودگی داشته باشد و مردمان را به پیادهروی در مسافتهای کوتاه در محله ترغیب کند، در حالی که الگوی خیابانی که از بنبستها و تنگناها به کارگیری میکند، می تواند به ساخت احساس حریم خصوصی و امنیت اشخاص یاری نماید اما همینطور ممکن می باشد اشخاص را به استدلال مسیرهای طولانی از پیادهروی منصرف کند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس اتصالات گلخانه اثبات شیراز وب تارنما خود باشید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن