بزرگترین شعار ملی ترجمه شده است


برای دنیای خارج ، شعارهای ملی اغلب برای توصیف قصد یا انگیزه یک کشور در یک عبارت کوتاه استفاده می شود ، اما هدف آنها ایجاد شور و شوق و احساس وطن پرستی در مردم است. شعارهای ملی همچنین می توانند معنایی عمیق داشته باشند ، که اغلب نمایانگر آن چیزی است که یک ملت ایستادگی می کند یا آرزوی آن را دارد ، بنابراین می توانید شعارهای ملی را در نشان ، سکه یا اسکناس این کشور پیدا کنید.

اینفوگرافیک ما تعدادی از کشورها و انتخاب شعارهای ملی آنها را از “Roma Invicta” امپراتوری روم ، به معنی “روم عصیان” ، به مولداوی “Limba Noastră-io Comoară” ، به معنی “زبان ما گنجینه ما” ترجمه می کند.

بزرگترین شعار ملی ترجمه شده است

برای افزودن این اینفوگرافی به وب سایت خود از کد تعبیه شده زیر استفاده کنید:منبع