بهترین سریال های ایرانی که باید حتما ببینیم کدامند؟

مسلما حدس زدهاید که باز هم ماجرا عشقی می‌گردد و داستانهای مرتبط حیاتی آن، سریال را پیش میبرد. تبریزی بعدا اعلا

توسط HONARENEWS در 27 فروردین 1401
مسلما حدس زدهاید که باز هم ماجرا عشقی می‌گردد و داستانهای مرتبط حیاتی آن، سریال را پیش میبرد. تبریزی بعدا اعلام کرد که حدود ۵۰ دقیقه از سریال بدون اطلاع او حذف شده و حتی به نوعی تهدید کرد که این قسمتها را در دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران به سناریو خواهد گذاشت. ماجرا درباره مردی میباشد که در کارش برد متعددی کسب کرده و ثروت متعددی هم دارد؛ اما او نمیتواند با آدمها ارتباط برقرار نماید و به سریال کره ای 100 era قسمت 3 آنها آلرژی دارد. و سه پزشک معالج زیردست و برنا ولی چیرهدست در اختیار دارااست که آن ها هم تعیین خویش وی هستند و همواره گوش به دستور او هستند، و به وسیله بیمارستان تامین میشوند. حالا او مهم ۴ پسر ثروتمند و دارای شهرت مدرسه آشنا می‌شود که همۀ دانشآموزان از آنان اطاعت می نمایند و ماجراهایی فی مابین او و آنان رخ میگیرد. نقش ابلیس در سریال او یک فرشته بود مرا بدبخت کرد، یک عدد از دلایلی که کمکار هستم، همین است که سپس از آن هر نقشی که می خواستند آدم بخورند، آدم بکشند یا کسی را بدزدند به من پیشنهاد می دادند، من حالم دیگه بد می شد. اگرچه سالهای زیادی از ساخت سریال قهوه تلخ میگذره اما این سریال همچنان در لیست بهترین سریالهای ایرانی قرار داره و طرفدارن همین سریال، هر از چندین گاهی تمایل دارا هستند تا دوباره به تماشای ان بنشینند. نسخه ژاپنی همین سریال هم وجود دارااست و در واقع، کره از روی ژاپنیها همین سریال را تنظیم کرده است؛ ولی کاربرانی که هر دو نسخه را دیدهاند از این نسخه تازه نیز بهشدت استقبال کردهاند و ماجراها را از گونه کره ای، پیگیرانه دنبال کرده و دوست داشتهاند. درصورتیکه بهدنبال سرگرمی میگردید و دوست دارید که از دغدغههای فلسفی پیچیده فیلمها و سریال های جدی بدور بمانید، تماشای همین فیلم برایتان لذتبخش و شیرین خواهد بود. مارشال گیونز بعد از سالها پرهیز مجدد به هارلان برمیگردد و کلیدی گذشتهاش و آدمهای مربوط به آن یعنی پدر خلافکارش، همسر سابقش و دوست بازه زمانی کودکی و جوانیاش بوید کراودر، روبرو شود. تنها یکی از نگهبانان به اسم رورشاخ بهطور غیرقانونی به فعالیتهای خویش ادامه میدهد. در تماشای همین سریال حیاتی مجموعهای شستهرفته طرف میباشید که نیز داستانهایی جذاب برایتان تعریف مینماید و هم از نظر فنی برای مثال از بُعد تصویربرداری و صحنهها کارش را خوب انجام میدهد. ماجرا همین سریال بر زنی به اسم النور شلستروپ (کریستن بل) تمرکز داراست که وارد زندگی بعد از مرگ می‌گردد و در آن جا مایکل (تد دنسن) او را با جای عالی آشنا میکند. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان بیشتر در گزینه سریال کره ای عاشقانه بدون سانسور لطفا به تماشا از وب سایت ما.
آخرین مطالب