به ایر کانادا دستور داده شده است که به دلیل اختلاف با این زوج فرانسوی 21000 دلار بپردازد


ایر کانادا اخیراً توسط یک زوج فرانسوی به دلیل نقض زبان شکایت شد. آنها ادعا كردند كه ایر كانادا نسبت به زبان فرانسه و انگلیس نسبت به فرانسه تعصب دارد. نگرانی اصلی آنها کتیبه های مورد استفاده توسط شرکت های هواپیمایی بود که دارای کلمات به انگلیسی “با قلم بزرگتر از فرانسه” بودند. در نتیجه ، به ایر کانادا دستور داده شد که 21 هزار دلار به زوجین پرداخت کند و یک عذرخواهی کتبی ارائه دهد. این زوج امیدوارند که این پرونده منجر به این شود که Air Canada در آینده برای هر دو زبان اهمیت یکسانی داشته باشد.

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/lynda-michel-thibodeau-france-language-rights-air-air-canada-1.5265126منبع

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>