دمپر چیست + انواع آن - پدیده تهویه آذر

اهمیت تهیه دمپر می توانید مقدار هوای ورودی به هر اتاق یا این که هرجای دیگری از منزل خود را کاهش یا این که ارتق

توسط HONARENEWS در 16 فروردین 1401
اهمیت تهیه دمپر می توانید مقدار هوای ورودی به هر اتاق یا این که هرجای دیگری از منزل خود را کاهش یا این که ارتقاء دهید. موردِ دیگری که در قیمت دمپر کانال موثر است ضخامتِ ورقِ مصرفی است، بدیهی هست هرچه بعدها یا این که قطرِ دمپر بزرگتر باشد ضخامتِ ورقِ مصرفی بالاتر رفته و به همین میزان باعثِ افزایشِ ارزش دمپر کانال میشود. جهت جریان بگونهای می باشد که در وضعیت اندک بودن شتاب واحد، گشتاور شتاب دهنده و در موقعیت اکثر بودن سرعت، گشتاور ترمزی در واحد تولید مینماید. در دمپرهایی که تیغه های دمپر به طور مکانیکی و به رخ دستی کنترل و باز و بسته میگردند، یک جور دمپر مکانیکی در قسمتِ بیرونیِ بدنه دمپر تعبیه شده که به رخ دستی کار می نماید و عضو حیاتی دست آن را باز و بست و میزان هوای عبوری از دمپر را تهیه مینماید، که دارای توجه به تکنولوژیِ بی آلایش در ساخت و استفاده آن و همچنین جنسِ ارزانِ مدل دمپر دستی، می توان گفت ارزش دمپر اهمیت مدل دمپر دستی (صرفاً مکانیکی)، بسیار ارزانتر از بها دمپر دارای گونه دمپر مهم موتور الکترومکانیکی میباشد. دمپر هوابُر هم نیز به رخ دسته دمپر مکانیکی عمل می نماید و نیز به صورت جور دمپر الکترومکانیکی. از امکانات ویژه بالانس دمپرها کنترل مقدار جریان هوای عبوری از کانال، محصول آلومینیوم پره ها به خاطر سبک بودن و متاع گالوانیزه قاب به رخ استاندارد، عملکردی شبیه به شیر یکطرفه، کاربرد مکانیکی و الکتریکی و در غایت قابلیت و امکان ساخت به صورت گرد و چهار گوش را می­توان اسم برد. واحد بها دمپر کانال چهار گوش، اینچ مربع است. ئدر اینجا ضروری به ذکر است قیمت دمپر به عامل ها گوناگونی از قبیلِ بعدها (در دمپرهای چهارگوش)، قطر (در دمپرهای گرد) و همینطور ضخامتِ ورقی که در تولید دمپر به کار رفته و همچنین به مدل ورق بستگی مستقیمی دارد. دمپر چها گوش حیاتی انواع گوناگون از قبیلِ دمپر اساسی پرههای موازی، دمپر اهمیت پرههای هفت و هشت، دمپر هوابُر، دمپر ضد حریق، دمپربادی (بالانس دمپر) است. گفتیم که دمپرها نوعی مکانیزم ایمنی با در بخش های متفاوت صنعتی هستند که از منزل های مسکونی گرفته تا پالایشگاه های نفت و گاز، تاسیسات ایجاد فولاد، سوزاندن آشغال و استخراج معادن و بخش اعظمی صنایع دیگر از آن ها موتور دمپر کانال استفاده می شود. تیغه های دمپر ضدحریق به وسیله فنری که به شکل کشیده شده و در حالتِ مهیا برای رها کردنِ تیغه هاست ، از طریقِ یک فیوز که در برابرِ حرارت اصلی میباشد در زمان حریق به صورت مداد کار نموده و اساسی انسداد مسیر اکسیژن نیز از رسیدنِ اکسیژن به محیطِ آتش گرفته جلوگیری می کنند و هم از تکثیر شعله های آتش به دیگر فضاها از روش شبکه های هوا ممانعت بعمل دمپر نتورک هوا در یخچال الکترواستیل می آورند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن