راهنمای نگارش مقاله - مجله چشمپزشکی بینا

یک نسخه از مقاله پیش از چاپ جهت انجام اصلاحات حتمی و بر طرف کردن اشکالات احتمالی به جهت نویسنده مسؤول ارسال می

توسط HONARENEWS در 19 بهمن 1400
یک نسخه از مقاله پیش از چاپ جهت انجام اصلاحات حتمی و بر طرف کردن اشکالات احتمالی به جهت نویسنده مسؤول ارسال میشود که اضطراری میباشد در کوتاهترین زمان، تغییرات گزینه حیث مجله انجام داده، از نحوه وبسایت مجله ارسال نماید. مقاله قبلاً در هيچ مجلهی ديگري به چاپ نرسيده يا همزمان براي مجلات ديگر ارسال نشده باشد. بدین رخ که منابع در قسمت فهرست منابع و براساس ترتیب استعمال در نوشته طبقه­ بندی گردیده و به ترتیب شمار­ه ­گذاری شوند. منابع به ترتیب استفاده در نوشته بایستی شماره گذاری شود و در نصیب منابع به ترتیب لیست شود. 1-7) قسمتی مقاله مروری باید به شکل غیرساختارمند (unstructured) نوشته شود و شامل خلاصهای از نوشته باشد. یک تیتر چکیده قبل از هر جدول باید درج شود. حروف نخستین اسم مجله باید پهناور متن شود. ذکر اسامی شش نفر نویسنده نخستین واجب است. مسئولیت علمی و اخلاقی هر نوشته به عهده نویسنده (گان) می باشد. 2-12) کتاب: اسم نویسنده یا نویسندگان. نام نویسندگان حیاتی آرم کاما (,) از هم قطع شود. وقتی به ارتباطات فردی اشاره میشود باید با مجوز دانلود مقاله چینی باشد. این مقالات بایستی شامل خلاصه مقاله (بدون نیاز به ساختار)، مقدمه، طریق ها، بحث و منابع باشند. حیاتی دقت به بخشنامه کمیسیون نشریات علم ها پزشکی کشور، مجلات مجاز به تکثیر مقالات کارآزمایی بالینی سوای کد تصویب نیستند. مجله ی کالج علوم پزشکی فسا اصلی هدف ارتقای مرحله دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقمندان و به مراد تبادل تجربهها و دستآوردهای جدید علمی، به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در گسترهی پژوهشهای اصولی حاصل از تحقیقات کاربردی و پایه، تحقیقات اپیدمیولوژیک و مطالعات بالینی در زمینهی علم ها طبی می پردازد. از این نظر شما میتوانید به مترجمان متخصص ترجمیک در حرفه خود اعتماد نمایید تا این مقالات را مهم شتاب و دقت مناسب به جهت شما ترجمه نمایند. با این حال ، به یاد داشته باشید که در بخش اعظم مجلات قابلیت و امکان افزودن ضمیمه را دارا هستند ، بنابراین دیتا های مهم اهمیتی که در سکو دوم به جهت شما قرار دارا‌هستند از این بخش به کار گیری کیند. گونه برنامه کامپیوتری به کارگیری شده مشخص باشد. ۴-۲ معرفی بیمار: باید کل جزئیات مربوط در مورد(های) گزارش شده را ارائه دهد. «بسمه تعالی» راهنمای تهیه و تنظیم و تدوین کردن مقالات :مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد به صورت دوماهنامه منتشر می‌شود و در زمینههای بهداشتی و موضوعات مرتبط به مراد توسعه و گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات میپردازد، لذا از اساتید، دانش پژوهان و همکاران ارجمند استدعا دارد مقالات ارسالی خود را براساس مورد ها تحت تدوین کردن و ارسال نمایند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن