سرطان تیروئید - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی

درصورتیکه این مقدار کاسته نشده باشد، به همین معناست که سلولهای سرطانی همچنان در بدن وجود دارند. لنفوم تیروئید

توسط HONARENEWS در 28 دی 1400
درصورتیکه این مقدار کاسته نشده باشد، به همین معناست که سلولهای سرطانی همچنان در بدن وجود دارند. لنفوم تیروئید یک گونه نایاب از سرطان تیروئید میباشد که از سلول های سیستم ایمنی تن در تیروئید شروع می شود و پرسرعت رشد می کند.لنفوم تیروئید غالبا در افراد مسن صورت می دهد و سرطان پاپیلر و فولیکولار بعضاً به عنوان سرطان تیروئید متفاوتی شناخته می شوند ، آن‌ها نسبت به گونه های دیگر راحت تر معالجه می شوند. بنابراین خوبتر می باشد که درباره این بیماری و طریق تشخیص و پروسه معالجه آن آشنایی بیشتری داشته باشیم تا درصورتیکه اهمیت همین مسئله مواجه شدیم درباره آن داده ها به اندازه و لازم را بدانیم. ، چنانچه سوال شما این می باشد که به چه صورت بفهمیم سرطان تیروئید داریم یا نیکی همین مطلب به شما یاری می کند. اکثر زمان ها 2 یا این که عمده از همین درمانها ملازم اصلی هم به عمل گرفته میشوند. سرطان تیروئید اکثر زمان ها یک جمع فارغ از درد یا متورم در قسمت پایین، جلوی گردن تولید می کند با این حال، جمع های گردن مرسوم هستند و معمولا بوسیله شرایطی که از جدیت یه خرده برخوردار میباشد ساخت می شود، نظیر یک تیروئید بزرگ شده (goitre). روش تشخیص سرطان تیروئید معمولا اهمیت مثال برداری مهم به کار گیری از ورود یک سوزن به گره تیروئید ، خواهد بود. معمولا زمان صحبت نمودن یا غذا تناول کردن که منطقه گردن مشغول است؛ همین موقعیت دیده میشود. علامتها همین سرطان در فرآیند پیشرفته خیس دیده می شوند. در چنین شرایطی می توان نشانه ها سرطان را با استعمال از آزمایش تشخیص داد. این فعالیت در شرایطی که یک قسمت از تیروئید بهکندی پرورش نماید و در سایر مناطق نیز غده تیروئیدی مشکوک و خطرناکی وجود نداشته باشد، توصیه میشود. پزشک معالج کلیدی معاینه گردن و غدههای لنفاوی شما وجود گرههای تیروئیدی یا این که بقیه موارد غیرطبیعی را باز‌نگری میکند. معالجه ممکن میباشد مشکلات عصبی را بهبود یا معکوس نماید. معالجه سرطان تیروئید چطور است؟ سرطان تیروئید جز سرطان هایی میباشد که نسبتا درمان سهل وآسان تری دارند. بهطورکلی، درمان سرطان تیروئید در فرآیند اولیه فراوان آسانتر میباشد. همین شیوه درمانی، سپس از جراحی برای از در میان بردن سلولهای سرطانی باقی‌مانده انجام می گیرد که زیاد کمخطر بوده و همینطور مزایایی بسیاری به جهت بیمار به ملازم دارد. نکته: سرطان تیروئید به ندرت بر تولید هورمونهای تیروئید تأثیر میگذارد. بهطورکلی، بعد از آن از اتمام مراحل معالجه سرطان تیروئید، مقدار همین پروتئین در خون باید طی چند هفته به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا کند. هر یک‌سری نباید افراد نسبت به این مسئله نگران شوند. همین بیماری در افراد حدود ۴۰ سال و افراد بالای ۶۰ سال بهویژه در زنان، صورت میدهد. همانطور که گفته شد، سرطان تیروئید به ادله رویش بیرویه و کنترلنشده سلولهای غده تیروئید شکل می‌دهد که ممکن می باشد به نواحی اطراف تیروئید و بقیه قسمتهای بدن انتقال پیدا کنند. برخی از سندرم های ژنتیکی به ارث برده می شوند. مرحله پاتولوژیک به جهت سرطان تیروئید پاپیلاری بر اساس سیستم مرحله بندی TNM هست ، یک سیستم شناخته شده در میان المللی که در ابتدا توسط کمیته مشترک سرطان در آمریکابه این سیستم از داده ها اول استعمال می کند تومور (T) ، گره های لنفاوی (N) ، و از راه دور متاستاتیک بیماری (M) به جهت گزینش تراز زخم شناسی تمام (pTNM). کارسینوم پاپیلاری تیروئید بر پایه میزان تومور و وجود سلول های توموری بیرون از تیروئید ، مرحله تومور بین 1 تا 4 دیتا می شود (به Extension تیروئید در بالا مراجعه کنید). سرطان تیروئید بر مبنا گونه های سلولهای موجود در تومور به اشکال مختلفی تقسیم می‌شود که شامل سرطان تیروئید پاپیلاری، سرطان تیروئید فولیکولار، سرطان تیروئید آناپلاستیک، سرطان تیروئید مدولاری، لنفوم تیروئید و سارکوم تیروئید میباشد. همین فعالیت روشهای گوناگونی دارد که پزشک کارشناس مهم دقت به گونه سرطان تیروئید، میزان سرطان، مقدار بسط سرطان و نتیجه ها آزمایش سونوگرافی، گونه فعالیت جراحی را معین میکند. ظواهر تیروئید در سونوگرافی، به تشخیص خوشخیم بودن یا این که بدخیم بودن ندولهای تیروئید یاری میکند. ندولی که در کپی در حیطه سرد قرار دارد (در عکس بالا و مشخصشده با رنگ قرمز رنگ و زرد) به احتمال زیاد بدخیم است. تیروگلوبولین نوعی پروتئین موجود در خون میباشد که بهوسیله غده تیروئید ترشح میشود. بهطورمعمول، جراح لبههای کوچک بافت تیروئید را در اطراف غدد پاراتیروئید رها کرده و خطر جراحت به غدد پاراتیروئید را کمتر میدهد که این کار باعث به تهیه مرحله کلسیم در خون خواهد شد. علاوه بر آزمایشات خون معمول، پزشک شما ممکن می باشد یک اسکن ید از کل بدن به رخ متناوب التماس کند تا وجود سلولهای تیروئید باقیمانده در بدن را ثابت کند. سلولهای تیروئید به طور نرمال مقادیر زیادی ید از خون جذب می کنند تا بتوانند هورمونهای تیروئید را بسازند. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه سرطان تیروئید چه علائمی دارد لطفا از برگه ما بخواهید.