نقش والدین در تربیت کودکان مسئول

حین بازی به نحوه ادای عبارات طفل و رفتارها و برخوردهای او دقت کنید. والدین از طرز انجام این بازی حساس فرزندان

توسط HONARENEWS در 29 فروردین 1401
حین بازی به نحوه ادای عبارات طفل و رفتارها و برخوردهای او دقت کنید. والدین از طرز انجام این بازی حساس فرزندان و آشنایان مهارتهایی که حتمی میدانند را تمرین مینمایند و فرزندان خویش را در موقعیتهای مختص قرار میدهند تا نحوه خلق و خوی آنان را بازبینی و تصحیح کنند. و در سرانجام آنان هیچگونه کلام شنوی نسبت به والدین از خود نشان نمیدهند. در صورتی که نوپا راستا صحت از احساس شادی و به روزی نداشته باشد، در مقطع بزرگسالی نیز هیچگاه آن را به خوبی حس نخواهد کرد. او در خواب بود و من در اندیشه جنایت های او که نگاهم به تشت طلایی افتاد که سر حسین (علیه السلام) در آن قرار داشت. از بالای بام به داخل خرابه که کنار کاخ بود، نگاه کردم؛ دیدم خرابه نشینان دورِ دخترکی را گرفتهاند و خاک بر سر میریزند و بهشدت زاری میکنند. دیدم او هم خواب زده شده است و کلیدی حالتی عجیب، به سر بریده نگاه می کند و از شدت واهمه و ناراحتی، دندان هایش را بر هم می ساید و به خویش می لرزد. همین روانشناس نوپا با بیان همین نکته که در مسیر تحول روانی کودکان، جراحت های جسمی، کم عقل و اجتماعی نیز به وجود می آیند، اظهار داشت: وقتی به شخصیت «به هنجار» کودکی اعتنا نشود، گونه های اختلالات خل وچل و رفتاری مانند خلل سلوک، افسردگی، اضطراب فراگیر، بزه، تراکم و ناسازگاری های دیوانه در او شکل می گیرد و طبیعی میباشد که همین مشکلات در سال های سپس زندگی اجتماعی او را نیز ذیل تاثیر قرار خواهد داد. این یافتهها نقش حساس سبک­های والدگری و استرس والدینی را در شکل­گیری مشکلات رفتاری کودکان نشان می­دهد. در این نوشتار اهمیت نگاهی به اهمیّت و رده تکریم کودکان در شخصیّت چکیده به آن ها از نگرش آیه‌ها و روایات به بعضی راهکارهای عملی جهت به کارگیری همین طریق در تربیت روحی و روانی کودکان اشاره شده است. در روایتی آمده می باشد که حضرت محمد صلیاللهعلیهوآلهوسلم اصلی جمعی از یاران از محلی عبور میکردند کودکان را در حالا خاک بازی دیدند برخی از یاران خواستند آن‌ها را از بازی کردن گشوده دارند. در دنیای تک فرزند امروز، حضور در گوشه و کنار هایی مانند پارک، شهربازی و زمین بازی کودکان به یک ضرورت تبدیل شده است. چه غم که رقیه (ع) در لغتنامه سترگ علاقه و عاشورا، غمّازترین است. در حل مسایل زندگی به جای همین که به معبود و نفس خود اعتماد داشته باشد به امداد دیگران دیده طمع میدوزد. در سیرۀ پیامبر (صلی الله برعلیه و آله و سلم) آمده میباشد که وقتی دعوت به اسلام میکرد، طرف درمقابل را احترام و اندرز می­فرمود. در صورتی که شما هر جور سوالی در ارتباط با چه جایی و نحوه به کار گیری از نقش کودکی هاشم در سریال از سرنوشت دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن