هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

دقت فرمایید شیر فشارشکن قطعا می بایست در مداری مطابق حیاتی الگوی پایین زیر نصب شود. اعتنا داشته باشید که قبل ا

توسط HONARENEWS در 9 اسفند 1400
دقت فرمایید شیر فشارشکن قطعا می بایست در مداری مطابق حیاتی الگوی پایین زیر نصب شود. اعتنا داشته باشید که قبل از خرید کردن شیر فشارشکن بایستی مطالعات و محاسبات فنی کافی در خصوص دسته شیر مطلوب را بهطور دقیق انجام دهید. به گفته مجری طرح، این پروژه حساس طراحی، ایجاد و امتحان این نوع سامانهها علاوه بر بومیسازی دانش طراحی و ایجاد «سامانه مولد فشارشکن»، گامی مؤثر در جهت ارتقاء بهرهوری انرژی در خطوط انتقال و توزیع آب و فراهمسازی راستا صنعتی شدن این دانش در مرز و بوم به وجود آورده است. گزینه به کارگیری برای آب آشامیدنی و آب خام تا دمای ۷۰°C می باشد. این شیرها در نزدیکی ساختمانهای مسکونی بهوفور مورداستفاده قرار میگیرند تا فشار آب موجود در لولههای کانال مهم را کمتر دیتا به ساختمانها منتقل کند. اخطار:هر جور نصب و بهره برداری در مداری غیر از مدار ارائه شده در مدار پایین غیر مجاز بوده و سبب ساز به کاهش قدمت شیر و صدمه به شیر و خط لوله می گردد و شیر را از گارانتی بیرون می کند. دانشیار کالج علوم و فنون نوین دانش کده تهران، مزایای این نیروگاهها را مدیریت فشار و صرفهجویی در مصرف آب؛ تولید انرژی تجدیدپذیر در راستای بخشنامه بالادستی؛ جایگزینی مهم شیر فشارشکن انتظار و ارتقاء ضریب امنیت آبرسانی؛ کمتر نشتی و ارتقاء قدمت نتورک کلیدی رئیس هوشمند فشار؛ پیکسایی به علت همزانی پیک مصرف آب و برق؛ ساخت پراکنده برق و کمتر تلفات در خط انتقال؛ عدم وابستگی به شرایط اقلیمی و آب و هوا؛ قابلیت بهرهبرداری ۲۴ ساعته و بومیسازی تکنولوژی نوین و ساخت راستا صادرات برشمرد. این شیر ها برای صنعت های آب و فاضلاب، تصفیه منزل ها، سد ها و هر سیستم لوله کشی دیگری که فشار در نصیب هایی از آن بالاتر از حد مورد نیاز باشد کاربرد دارد. ۱۱. در صورت وجود شیر آتش نشانی در تحت دست فشار، آن را گشوده نموده تا بتوان در حالتی که آب در حرکت هست فشار زیر دست را به امداد پیچ پایلوت تهیه و تنظیم نمود ( در شکل گرداندن پیچ پایلوت در جهت عقربه های ساعت فشار مضاعف میگردد ) و پس از تهیه ، فشار شیر آتش نشانی تعمیر فشار شکن هیدرولیک را ببندید . ۸ جهت اطمینان از درستی مراحل انجام شده تا کنون شیر جدا و وصل پس از فشار شکن را قدری گشوده نمایید در این شرایط شیر فشار شکن در شرایط بسته می ماند و یا این که پس از یک سری لحظه بسته می شود. ۱۰. شیر قطع و وصل پس از فشار شکن را به آرامی گشوده کنید در این حالت شیر فشار شکن پس از پر شدن کامل لوله مجددا بسته می شود ، اکنون شیر انقطاع و وصل قبل از فشار شکن را به آهستگی و به شکل تام گشوده فرمایید . دیگر مراحل گذشته را تکرار نمایید خصوصا در مورد هواگیری می بایست دقت لازم صورت گیرد در پایان کار هواگیری شیر قطع و وصل پس از فشار شکن بایستی بسته باشد . جهت تسهیل در تعمیر و نگهداری، دو عدد شیر انقطاع و وصلی در دو طرف شیر فشارشکن نصب نمایید. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم فشار شکن پمپ هیدرولیک 405 لطفا از ورقه ما بخواهید.
آخرین مطالب