پیشبینی جالب رییس اتحادیه مشاوران املاک از قیمت مسکن پس از توافق وین

رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح میکند: ما راضی به خسارت هیچکسی نیستیم، اما اگر حرکتی صورت گیرد، نظیر قطعه قطع

توسط HONARENEWS در 15 بهمن 1400
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح میکند: ما راضی به خسارت هیچکسی نیستیم، اما اگر حرکتی صورت گیرد، نظیر قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعهای نیز در بهشتزهرا خواهیم داشت. وی تاکید کرد: در صورتیکه مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این عمل کمیسیون تشکیل میشود. این مورد قضیه در بازههای وقتی گذشته مورد دقت بسیاری از کشورها قرار گرفته و تیم قوانینی به خواسته دوری از ورود تقاضای سرمایهای اوضاع و احوال کردهاند. همین دستور زمینه ارتقاء بها نامتعارف در همین بازار را مهیا کرده و در میانمدت تقاضای مصرفی اثرگذار را به تقاضای غیر موثر در بازار تبدیل میکند. این نشان می‌دهد که می شود یک کار مشترک حقوقی بین دو قوه انجام شود و اثر ها بسیار مطلوبی داشته باشد.وی افزود: در راستای اجرای این تفاهم طومار و نقشه راه و روش باشد اعتنا به موضوع کاداستر و حد نگار اساسی و لازم هست که به شکل ویژه هم باز‌نگری شد. آن ها معتقدند طرحی که برای هدایت بازار مسکن، رکودزدایی و بهبود وضعیت اجرا خواهد شد بایستی بهگونهای باشد که هم باعث به خوشبینی سازندهها برای بازگشت به بازار ساختوساز شود و نیز تقاضای مصرفی را ضمن توانمندسازی به بازار برگرداند. مسکنسازها و کارشناسان بازار مسکن معتقدند بایستی طرحی در بازار ملک اجرایی شود که به واسطه آن تقاضای مصرفی به بازار برگردد و این حضور مستمر و استوار باشد. حساس دقت به همین که بعضی از مردم به جهت سرمایهگذاری و نگهداری قیمت پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند و یا این که بازدهی مورد نظرشان به دست آوردن نمیشود، لذا بدون چاره به بازار خرید کردن ملک و مسکن بر روی میآورند تا نیز بها پول شان نگهداری شود و هم عایدی برایشان به دست آوردن شود، لذا تقاضای سرمایهای در بازار مسکن شکل میگیرد. 6پیام پایین نشان دهنده همین می باشد که داده ها شما اهمیت موفقیت تصویب شده میباشد . در سامانه اگر منزل ای به اسم شما است، البته مستاجر در آن سکونت دارااست باید این امر را این چنین ثبت کنید : وارد نصیب تعیین تکلیف ملک گردید آیتم "من صاحب هستم" را گزینش نمائید سپس وارد قسمت داده ها سکونت شوید، گزینه "شخص دیگری ساکن می باشد ." را گزینش فرمایید و اطلاعات مستاجر را در آن جا وارد نمایید . پاسخ: وارد کردن کد رهگیری برای تصویب فروش یا سکونت ملک الزامی نیست. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از املاک اندیشه شیراز ، شما ممکن است می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.