ᐊ هزینه وکیل مهریه چقدر است؟

البته درصورتیکه در بین طرفین رابطهی جنسی برقرار شده باشد، زن مستحق مهرالمثل میشود. ۳٫ هنگامی که زوجین کلیدی یک

توسط HONARENEWS در 19 بهمن 1400
البته درصورتیکه در بین طرفین رابطهی جنسی برقرار شده باشد، زن مستحق مهرالمثل میشود. ۳٫ هنگامی که زوجین کلیدی یکدیگر در آیتم مهرالمسمی توافق کرده باشند ولی به جهتی فسخ شده باشد، مثل این که توافق کرده باشند فلان خانه به فلان نشانی مهریه قرار بگیرد البته به هیچ عنوان چنین خانه ای وجود نداشته باشد یا این که اصلا مهریه مالیت نداشته باشد در این رخ مهر المثل معین می شود .(نزدیکی شرط استحقاق مهرالمثل است). نکته: به عامل پیچیدگی مباحث حقوقی به خصوص مطالبه مهریه، بهتر است مطالبه مهریه و انجام روند آن را به نماینده قانونی کاردان مهریه بسپارید؛ زیرا هم به پیچ و خم های موجود در مسیر مطالبه مهریه آشنایی و اشراف تمام دارااست و همچنین در کوتاهترین دوران ممکن، پرونده شما را به عاقبت میرساند و شما را از شر رفت و آمدهای پی در پی و جاری خورد کن به سازمان های مربوطه برای مطالبه مهریه، خلاص خواهد کرد. درصورتیکه سری به دادگاه های حقوقی یا دادگاه های خانواده بزنید (و در برخی از موارد شورای حل اختلاف و دفترها ثبت سند) تماشا می کنید که درخواست مهریه یکی از مهمترین و همگانی ترین مسائلی می باشد که در این راستا مطرح می شود. این مورد قضیه را در ادامه توسط وکیل خانواده تبریز وکیل مهریه در اصفهان تشریح می کنیم. در این طرز وکیل مهریه در اصفهان همگی امور را به عهده دارد. حالا به جهت حضانت فرزند موقعیت های دیگری وجود داراست و این طور نمیباشد که صرفا یک وضعیت به جهت همین موضوع می باشد که یک عدد از آن ها حضانت فرزند در رخ ازدواج پدر است. به این ترتیب در صورتی که به دنبال وکیل فن ای به جهت مهریه میباشید هیچ نوع تفاوتی بین مطالبه مهریه در روزگار عقد و باکرگی اساسی مطالبه مهریه آن‌گاه از نزدیکی و حتی آن گاه از مرگ همسر وجود ندارد بلکه در جزییات میباشد که اختلافات ناچیزی وجود دارد. درحقیقت مهریه در سند ازدواج ثبت شده و سند ازدواج یک سند قانونی است، براین اساس به جهت رسیدگی به آن میتوان به اجرای تصویب نیز مراجعه کرد. نکته مهمی که بایستی توسط وکیل مهریه بدان توجه کرد این است که در مواردی که شوهر در قید حیات بوده و پدر شوهر فوت می کند و اموالی از پدر شوهر بهجای ماند و شوهر از آن ارث برد، زوجه میتواند مهریه خویش را از محل این اموال (سهمالارث) وصول نماید. درنظر داشته باشد، مطابق ماده۲۲ ضابطه حمایت از خانواده، که در پاراگرافهای بالا به آن اشاره شد، عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه شامل قانون جلب می شود و درصورتی که همین میزان پرداخت شود و مابقی مهریه دارای عدم پرداخت مواجه شود، قابلیت صادر شدن حکم جلب و زندانی شدن شخص وجود ندارد و صرفا حساس ثابت نمودن موقعیت تمکن مالی مرد امکان وصول آن میسر است ( طی سال های قبلی سازه به وضعیت اقتصادی حاکم همت شده همین مقدار را به ۵۵ سکه تقلیل دهند، البته هنوز اقدام رسمی در این ناحیه صورت نگرفته).
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن