آیات 1 تا 60 یوسف - تفسیر نور

در تأویل رؤیا براساس این‌که رؤیای سجده ستارگان، خورشید و ماه را دیده باشند، گفتهاند پدر و مادر و برادران یوسف

توسط HONARENEWS در 6 فروردین 1401
در تأویل رؤیا براساس این‌که رؤیای سجده ستارگان، خورشید و ماه را دیده باشند، گفتهاند پدر و مادر و برادران یوسف (ع) بر دپارتمان آموزشی یوسف اسدی او سجده کردند. و او را به بیست درهم خرید کردن و برادران اعتنایی به شأن او نداشتند و او را بهقیمت زیاد یه خرده فروختند و آن کسی که یوسف را خریده بود او را اهمیت خود به مصر موفقیت و به پاد شاه مصر فروخت. در ملاقات حضرت یوسف اصلی پدر، مادر و برادران دو سطح وجود داشت. ولی این رؤیا به همین مضمون‌ نمی باشد که آنها بر حضرت یوسف سجده کردند که سپس در تأویل آن مبتلا ایراد شویم. معمولا این رؤیا را اینگونه تعبیروتفسیر میکنند که پدر و مادر و برادران، به جهت حضرت یوسف سجده کردند. حضرت یوسف در زندگی چند برهه حیاتی را پشت سرگذاشتند. در نوشتاری به نام “نگاهی به تاریخ انبیا در قرآن” که از مرحوم استاد محمّدباقر بهبودی به جای مانده، نکات فراوان ارزشمندی در خلال داستان حضرت یوسف و رؤیای ایشان آمده می باشد که در اینجا به ذکر یکسری نکته دارای میپردازیم. از آنجا که دارای اسمو رسم همین هست که «أَحْسَنَ الْقَصَص» ماجرا حضرت یوسف (ع) است، پس این داستان، یا بهترین ماجرا میباشد یا بهترین روش داستانگویی در آن حیث شده است. علاوه بر همین از قصه حضرت یوسف حیاتی عنوان «أَحْسَنَ الْقَصَصِ» یاد میکند. طبق آیه‌ها قرآن حضرت یوسف پدر خویش را بر عرش، یعنی بر تخت بالا بردند و خود در مقام عزیز مصر و منزلت دوم کشوری نشستند. «قَصَصاً» در اینجا به این مفهوم هست که با پیگیری جای پا، رفتند تا به مقام قبلی رسیدند. 2- بهترین داستانسرایی: یعنی بهترین مدل بیان و پردازش یک داستان؛ که اولاً بایستی در آن حقگویی شود، ثانیاً می بایست درسآموز باشد و در آن به مسائل تربیتی پرداخته شود. رجال سیاسی،معمولاً به زمان خطر مردمان را رها کرده و فرارو گریز می کنند،ولی یوسف بایستی مردمان را مراقبت کند.بگذریم از اینکه اگر نمی توان رژیم ظالمی را سرنگون کرد و تغییر تحول داد،باید به یه خرده که امکان دارااست از انحراف و ظلم پرهیز کرد و منتخب از کارها را بدست گرفت و فعالیّت نمود. زمانی که حضرت موسی فهمید که مجمع البحرین همان جایی بوده می باشد که ماهی زنده شد گفت که می بایست برگردیم؛ لذا جای پای خود را دنبال کردند. اول اینکه خواب حضرت یوسف را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. بعد از آن جمعی از حاضران که کارمندان و مقامات و وزرا بودند، مطابق آئین مصر در برابر حضرت یوسف به سجده افتادند. ماه و ستارگان که سجده نمیکنند. من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند». در بخش دوم مجدداً واژه «رَأَیْتُهُمْ» تکرار میگردد و میفرمایند: «رَأَیْتُهُمْ لی ساجِدینِ» دیدم آنها را که بر من سجده میکنند. در اینجا اکثر به تحلیل وب وبسایت یوسف اسدی سنندج.
نظرات کاربرن