از اروزیل به عنوان ضخیمکننده و غلظتدهنده استفاده میکنند

دمای زیر و یخبندان سبب ساز از میان رفتن کارایی و کیفیت اروزیل خواهد شد. فیومد سیلیکا همچنین از تشکیل رسوبات سف

توسط HONARENEWS در 1 فروردین 1401
دمای زیر و یخبندان سبب ساز از میان رفتن کارایی و کیفیت اروزیل خواهد شد. فیومد سیلیکا همچنین از تشکیل رسوبات سفید رنگ جلوگیری می کند. همچنین در تولید پرکننده جعبه بستر گربه و به عنوان ماده اصلی در تولید پانل های عایق خلاuum به کارگیری می شود. ترکیب همگنی از تتراکلرید سیلیکون بخار، هیدروژن، اکسیژن و گاز بی اثر حساس مشعل در یک محیط احتراق سرد می سوزانند. شعله هیدروژن که حاوی SiCl4 است به طور مداوم در محفظه واکنش می سوزد. در صورتی که سیستم خود حاوی گروههای قطبی باشد که دارای گروههای سیلانول روی سطح فوم سیلیکا (اروزیل 200) برهم کنش دهند و لینک و پیوند هیدروژنی برقرار شود سیستم تغلیظ و یا این که ژل گرا می شود که در همین رخ تشکیل لینک و پیوند هیدروژنی در بین گروههای سیلانول متوقف می شود. مانند ژل سیلیکا ، به عنوان یک ماده خشک کننده کار می کند. سیلیس بخار به تیتر یک ماده ضخیم کننده جهانی و یک ماده ضد پخت (عامل جریان آزاد) در پودرها عمل می کند. اروزیل بعنوان غلظت دهنده و جلوگیری از ته نشینی هم گزینه استعمال قرار می گیرد که از این جهت در صنایع آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارد.به لحاظ نرمی و خاصیت حجم دهندگی و همینطور خاصیت صیقل دهندگی بعنوان فیلر نیز مورد به کارگیری قرار می گیرد. همچنین سفارش می گردد افراد زمان تماس مستقیم اهمیت این ماده از ماسک ایمنی، عینک و لباس عمل اختصاصی استعمال نمایند. از طرفی دیگر ترکیب نمودن این جنس اساسی یک سری از افرونههای دیگر، سبب میگردند ماده مورد نظر موقعیت ژلهای به خود بگیرد؛ به خصوص در حمل و نقل محصولات و بستهبندی آنها. همین به تیتر ساینده سبک ، در محصولاتی نظیر خمیر دندان استعمال می شود. به ویژه به تیتر یک استدلال خشک کننده در غلظت حداکثر 4.0 درصد وزنی بر وزن موثر است.در نرمکنندههای مو، اشکال اروزیل 200 آبدوست مانند اروزیل 200 و اروزیل 300 میتوانند به ارتقا حجم مو امداد نمایند و اهمیت اثر «صاف کننده» کارداران حلال اروزیل چیست حالتدهنده رویارویی کنند. اروزیل یک ادغام یگانه اهمیت کاربردهای گسترده میباشد که مهم خواص ویژه می تواند به تیتر ضد رسوب ، روان کننده و آنتی کیک ، به جهت مقاومت در برابر خراش و سایش ، پرهیز از خوردگی ، افزایش اقتدار جذب در مواد مختلف گزینه به کار گیری قرار می گیرد. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و روش استعمال از قیمت روز اروزیل دارید، می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.
نظرات کاربرن