اسید بوریک چیست؟

این مقاله شامل دیتاها اثر گذار و کاربردی درباره ویژگیها، خاصیت و کاربرد اسید بوریک و مورد ها مصرف مختلف آن است

توسط HONARENEWS در 29 اسفند 1400
این مقاله شامل دیتاها اثر گذار و کاربردی درباره ویژگیها، خاصیت و کاربرد اسید بوریک و مورد ها مصرف مختلف آن است. مطابق نامگذاری اتحادیه بین­ المللی شیمی محض و کاربردی یا این که آیوپاک، بوریک اسید یا تری­ هیدرواکسیدوبوران نامیده می بوریک اسید فرمول شیمیایی ­شود. اسید بوریک را میتوان به طور طبیعی در محیط یافت. همین ماده نیز چنین به تیتر یکی از از مواد جانبی در هیدرولیز تری هالید های بور و دیبران تشکیل می شود. این ماده به عنوان یک سم معده که بر متابولیسم حشرات تاثیر می گذارد فعالیت می نماید و پودر خشک آن بعنوان ساینده ستون فقرات حشرات به عمل برده می شود به همین برهان می توان از آن در تولید حشره حشره کش ها نیز به کارگیری کرد . که شامل حشرات ، عنکبوت ها ، کنه ها ، جلبک ها ، کپک ها ، قارچ ها و علف های هرز است. تنها یکسری توشه پاشیدن پودر BA در جوراب ها می تواند به رفع عفونت های خفیف کمک کند و خارش مربوط به پای ورزشکار را التیام دهد. همینطور از BA برای از در بین بردن مورچه ها ، کک ها ، موریانه ها ، ماهی های نقره ای ، سوسک ها ، منگنز کننده های چوب و سایر انگل ها استعمال می کنند. اسید بوریک یک ضد عفونی کننده و نیز چنین نوعی اسید ضعیف می باشد، این اسید مانع از رشد و حضور انواع گوناگون میکرو ارگانیسم های خارجی در تراز های رویی تن انسان می شود. 6. به تیتر یک تمیز کننده، پاک کننده، ضد عفونی کننده و خوشبو کننده کاربرد دارد. بوراکس همینطور می تواند به جهت پوست تحریک نکات اسید بوریک کننده باشد. همینطور اسید بوریک ( H3BO3 ) به عنوان ماده نخستین به جهت مواد دیگر می تواند به کارگیری شود . این اسید ضعیف در ایجاد شیشه لازم برای تولید نمایشگر های تخت و LCD هم به فعالیت می رود. وجود این اسید در خاک به طور مستقیم بر بر روی فرآیند های رشد گیاهان نظیر متابولیسم اسید های نوکلئیک و کربوهیدرات ها، رشد طولی ریشه، جوانه زنی و ارتقا تحمل گیاه در برابر کم آبی و سرمای شدید، تأثیر دارد.
نظرات کاربرن