داستان بازی مافیا 2 - بازی سنتر

سال و سانتانگلو توافق مینمایند تا او پول را دریافت نماید البته به اشخاص سانتانگلو اذن بدهد تا هر چقدر که عشق د

توسط HONARENEWS در 2 بهمن 1400
سال و سانتانگلو توافق مینمایند تا او پول را دریافت نماید البته به اشخاص سانتانگلو اذن بدهد تا هر چقدر که عشق دارند اقدام به ایجاد و عرضه هروئین در درون شهر کنند. تونی یکی از دست نیافتنیترین شرکت‌ کنندگان مجموعه مارکانو است، چرا که او در بالاترین طبقه بلندترین هتل شهر فعالیت مینماید و تنها برای کشتن افراد از دفتر خود خارج میشود. آن بازیکن چشم را گشوده می‌کند و ۲ نفر یکدیگر را شناسایی می‌کنند (منظور از این حرکت شناسایی شهروندان به صورت مخفیانه میباشد). به همین خاطر توصیه میشه اوایل بازی رو به شکل کلاسیک (یا اهمیت سناریوهای ساده) انجام بدید، تا ضمن کم کردن این خطرات، به افراد جدید عمل همین فرصت دیتا بشه که به اصول اولیهی بازی مسلط بشن. ولی شما مدرسه های مختلفی را هم تاسیس کرده و به افراد ضعیف جامعه نیز کمک میکنید. قبل از آن که لینکلن بتواند لو و جیکوب را بکشد، ناگهان کشتی هم منفجر میشود. جان به لینکلن خبر می‌دهد که آلوارز، جعل کننده پول کوبایی به شهر رسیده می باشد و چنانچه لینکلن شتاب کند، می تواند قبل از افراد مارکانو او را بگیرد. لینکلن وارد باشگاه شده و به عنوان فایتر شروع به پیکار با اشخاص مختلف میکند. کارآگاه در هر زمان از شب میتواند به یکی از کسانی که گمان می نماید مافیا میباشد به معبود اشاره کند. کاراگاه خصوصی : از اعضای مجموعه مافیا میباشد که هدف او پیدا نمودن اعضای مافیای مستقل است. لینکلن میتواند آلوارز را پیدا کند. هدف از این رشوه آن میباشد تا قاضی، قمار را در شهر آزاد کند. لو برای زیر میزی دادن به جیکوب در کشتی تفریحی خود یک مراسم برگزار می‌کند اما ناگهان انفجاری شکل می دهد و لینکلن که سبب پیدایش این انفجار بوده وارد کشتی میشود. آن‌گاه از این اتفاق سال پیش لو می‌رود و مهم او بحث می نماید که چرا نتوانسته از حاکم مراقبت کند. فرد یادشده در روز بعد از آن نمیتواند سخن کند. فردا آن روز جنازه لو به مجسمه دارای اسمو رسم شهر به دار آویخته شده است. آن‌گاه از به هوش وارد شدن لینکلن میبیند که تامی در حالا ریختن بنزین بر بر روی او هست و میخواهد تا او را آتش بزند. لینکلن پیش یکی از دوستان خوب خود میرود تا او را به عنوان یک مبارز به باشگاه تامی ببرد. لینکلن یک پیغام روی تابلو نوشته و به بدور گردن لو انداخته. لو تلاش مینماید تا فرار و گریز نماید ولی لینکلن میتواند لو را بازداشت نماید و به او می گوید که باید یک پیغام به برادرش برساند. نقش مکمل اسنایپر هست چنانچه تیری اسنایپر زده باشد تیرها به فرمانده اعلام میشود چنانچه لایک بدهد تیر از خشاب اسنایپر رها شده و ترک می کند اگر دیسلایک بدهد تیر به خشاب اسنایپ برمیگردد گرداننده موظف میباشد هرروز که اسنایپر را بلند می نماید تعداد تیرهایی که برای اسنایپر باقی ما‌نده را به او اطلاع دهد. سانتانگلو حتی به سال میگوید که لینکلن را برای او میکشد. سال مارکانو که حال تمامی برنامه هایش بهم خورده، به جهت ساخت کازینواش سعی می‌کند تا پول قرض کند. دزد در فاز شب بیدار می شود و دو نفر را تعیین میکند. البته درصورتیکه بپذیرد جای همین دو نفر حساس هم تعویض شده البته یاکوزا حق معرفی ان را به نیز تیمی هایش ندارد و مافیا نیز حق این‌که اعلام نماید شهروند شده را ندارد. همین که بازی مافیا را می بایست دستکم با تعدادی نفر انجام داد، ضابطه مشخصی ندارد. نقشهای خاکستری : همین نفرات هر کدام به جهت خود یک مجموعه جداگانه دارند و به جهت پیروزی خویش کارایی مینمایند و هر کدام حالت پیروزی خویش را دارند. او دارای جورجی صحبت می‌کند و دارای نیز به همین سرانجام میرسند که اهمیت کلیه نیروهای خود به کازینو نصفه و نصفه بروند و عملکرد نمایند تا زنده بمانند. سال مهم وجود همین که از مواد مخدر متنفر است و به برهان قوانین مافیا نمیتواند معاملات خرید کردن و فروش مواد مخدر را انجام دهید، معامله را قبول میکند. درصورتیکه آیتم حمله مجموعه مافیا قرار گیرد و سیو پزشک معالج نباشد میمیرد. پس از انتها هر بازی، در مورد آن به خوبی فکر کرده و آن را جزء‌جزء‌کردن و تحلیل کنید. هدف او همین بود که مقدار اقتدار تکلم اشخاص و سنجش روش ادله آنان را در هر نقش آیتم بررسی قرار دهد. لینکلن میتواند در همین زمانه دستهای خویش را باز کند، تامی را بکشد و تمامی افراد او را از در میان ببرد. او به کازینو می رود و تمامی افراد مارکانو و جورجی را میکشد. گفتگو کننده نقش نماینده قانونی مدافع مافیا را برعهده دارد، همین فرد میتواند یکی از شهروندان را به عضویت تیم خودشان در بیاورد، البته خب چگونه این واقعه رخ میگیرد؟ در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت آشنایی دارای بازی مافیا.
نظرات کاربرن