مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ماده15ـ در نتورک معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات هدایت و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد حساس ثبت شورای خو

توسط HONARENEWS در 13 بهمن 1400
ماده15ـ در نتورک معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات هدایت و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد حساس ثبت شورای خوب هماهنگی ازدحام شهرهای کشور، شهرداریها میتوانند برای رئیس پارکهای مجاز کناره ای ابزارها و وسایل اضطراری از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت بوستان کارگزاری و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده وقتی 7 صبح تا 9 شب حق توقف قابل قبولی که میزان آن به توصیه شوراهای اسلامی شهرها و ثبت وزیرکشور گزینش میگردد بر طبق مقررات مربوط به دریافت عوارض دریافت کنند. همین تیم جهت رفاه اکنون شما به شکل مجانی در اختیار شما نهاده میشود. مشکلی در دانلود کتاب داشتید, آزمون دین نامه رانندگی 1 در قسمت نظرات پیام بدید که پوشه برای شما ارسال کنیم. دانلود جدیدترین مکتوب آئین نامه دارای میزان مرغوب بودن خوب به رخ پوشه pdf یار حساس هدیه چکیده از پرسش ها ایین طومار از طرف وب سایت درایوینگ یکم پایینتر در زیر کاغذ می توانید دانلود کنید. ماده26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا این که طول سوارهرو اهمیت اعتنا به علامتها راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خطکشیشده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه به کار گیری کنند هرگاه عابران به تکلیف ذکر شده کار نکنند، درصورت تصادف اهمیت وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و حاذق به در اختیار گرفتن وسیله نقلیه و دوری از تصادف یا این که ساخت خسارت دنیوی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. یکی از از مباحث مهم در بخش منش و ترابری به کار گیری از علایم عمودی، افقی و تجهیزات ایمنی در جادهها میباشدکه به منظور ساماندهی بهتر به کار گیری کنندگان از راه، پیشگیری از وقوع تصادفات و کاهش صدمات ناشی از ازمون ایین نامه کرونا حوادثترافیکی بکار میروند. سربالایی می بایست اهمیت به کار گیری از آن به راننده واقع در جهت سرازیری اجازهعبور دهد. برای اعتراض میتوانید دارای شماره تلفن ۶۳۴۶۸۵۳۱-۰۲۱ تماس برقرار کنید. شریانی اصلی: راهی است که رابطه در میان خیابان های توده و پخش کننده و بزرگراه ها را برقرار می کند. در این معابر فاصله های در بین تقاطع ها نسبت به بزرگراه ها کاهش است. ماده30ـ ردوبدل قطعات حساس وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و هم رنگ بدون جواز هدایت و رانندگی ممنوع است، در صورتیکه بدون جواز مبادرت به تعویض موردها فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) خلافکار ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) بها قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در رخ کشف نشدن خرابی در احراز اصالت قطعه ردوبدل شده و خودرو نسبت به اصلاح مدرک مبادرت اضطراری بهعمل میآید. یکی از وظایف پلیس هدایت رانندگی رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
نظرات کاربرن