هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی تولید کننده بایستی

توسط HONARENEWS در 9 اسفند 1400
هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی تولید کننده بایستی اهمیت اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اصلی توجه به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که برای ارتقا شتاب و قدرت خودرو آیتم به کارگیری قرار میگیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید دریافت نمایید همین آیتم یک عدد از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی است که سطح آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می شود و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط دارای طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی این قطعه را می توان یک عمل طاقت فرسا و نیازمند به علم منحصر در نظر گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که ارزش اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص بضاعت و توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و اصلی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌کنند که کارگزاشتن این قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای شتاب و کارایی بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و ایجاد این قطعه اساسی دارد، زمان و هزینهای است که شما می بایست به جهت آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث جنس و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می گردند و پروسهی انجام همین حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، مضاعف سریع و آسانتر هست و این مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه کلیدی هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.