وکیل پابه یک دادگستری تهران + معرفی بهترین وکیل دادگستری + مشاوره تلفنی

وکالت مدنی وکالتی میباشد که فرد به جهت انجام کارها کاری یا اداری خویش به طور قانونی یا عادی شخص وکیل را نایب خ

توسط HONARENEWS در 27 فروردین 1401
وکالت مدنی وکالتی میباشد که فرد به جهت انجام کارها کاری یا اداری خویش به طور قانونی یا عادی شخص وکیل را نایب خود قرار می دهد. هرگاه شخصی در جهت کارها دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خویش در دادگاه معرفی نماید، وکالت دادگستری نامیده می شود.وکالت دادن به وکلای دادگستری شامل همین نوع وکالت است. طبق ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی وکالت در دادگاهها شامل کل اختیارات راجع به امر دادرسی هست مگر مواردی را که خویش موکل استثنا کرده باشد یا از اموری باشد که وکالت دادن در آن بر خلاف شرع میباشد و قابل وکالت دادن نمی باشد یعنی سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء. پیگیری پرونده ارجاعی شما را بسته به مورد قضیه پرونده به وکلای متخصص در همان حوزه ارجاع می نماید، برای نمونه دعاوی حقوقی نظیر اختلافات ملکی، سرقفلی املاک تجاری، به اجرا گذاشتن چکهای برگشتی کسبه با شخصیت و غیره که به گروه ارجاع می شود به وسیله وکلایی متخصص در حرفه حقوق خصوصی قبول وکالت و پیگیری می گردد به نحوی که همین وکلا صرفاً در کارها حقوقی و محاکم حقوقی شرکت کرده و تخصص تحصیلی آن‌ها هم دستمزد دولتی و یا دستمزد تجارت می باشد؛ همینطور پرونده های کیفری از جمله کلاهبرداری، سرقت، مکر در امانت، ضرب و جرح و غیره هم هنگامی به گروه ارجاع می شود به وکلای کیفری گروه ارجاع و توسط ایشان ارائه روش عمل شده و پیگیری پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری که صرفاً در پرونده های جنایی و جزایی وکالت میکنند انجام میشود، سوابق تحصیلی این وکلا نیز در بهترین دانش کده های کشور‌ایران در فن های جزا و چگالی شناسی می وکیل پایه یک دادگستری یعنی چه باشد. همینطور امور مربوط به تصویب شرکت و تصویب مارک و نشانه ها تجاری نیز به وسیله وکلای متخصص در این راستا که سابقه تحصیلی در حرفه دستمزد مالکیت معنوی داشته و تعدادی سال سابقه کار در اداره ثبت علامت ها تجاری و اداره ثبت شرکتها داشته و در همین اداره ایشان را به تیتر وکیل دادگستری در کارها ثبتی میشناسند و حیاتی توجه به تجربه ایشان در مراحل تصویب کمپانی و ثبت صورتجلسات شرکت و ثبت نشانه تجاری و برند و طرح صنعتی و اختراع را تماما احاطه داشته و پیگیری وکیل شالوده یک دادگستری در تبریز می نمایند. در وکالت مطلق، موکل طرف علیه یعنی نماینده قانونی را به جهت تمام کارها مالی و اداری نایب خود قرار می دهد و وکیل می تواند سوای اذن از موکل در این کارها وکالت نماید. در این راستا، اصلی شناخت مطلوب و موثر از مراجع دادگستری و شیوه ی تعبیروتفسیر واجرای قوانین در شعب دادگاهها و دادسراها، تجربه و تخصص خویش را به استحضار مراجعین و موکلین خواهد رساند. طبق قانون، هر کس بخواهد از وکیل در دعاوی دادگستری استعمال کند می بایست به یکی از از… وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از از طرفین طرف دیگر را به جهت انجام دستور یا اموری نایب خود قرار می دهد.
نظرات کاربرن