آشنایی با کربنات پتاسیم و کاربردهای آن

بی کربنات پتاسیم به عنوان افزودنی در شراب سازی و شالوده در خوراک به استدلال مقدار اسیدیته متعادل مصرف می شود.

توسط HONARENEWS در 29 اسفند 1400
بی کربنات پتاسیم به عنوان افزودنی در شراب سازی و شالوده در خوراک به استدلال مقدار اسیدیته متعادل مصرف می شود. بی کربنات پتاسیم به تیتر افزودنی در شراب سازی و اساس در غذا به استدلال مقدار اسیدیته متعادل مصرف میشود. مصرف غذا گاوها به شکل روزانه اندازهگیری شد. در اواخر قرن ۱۸، قبل از این که پودر نانوایی کشف شود، از آن در پخت پر سرعت نان ها به کار گیری می شد. گروه ما کار کشته به ارائه این ماده ارزشمند بصورت پودر و یا این که محلول می باشد . در تولید پودر کاکائو به مراد تهیه و تنظیم پی اچ گزینه استعمال قرار میگیرد و همینطور سبب ساز ارتقا عطر کاکائو می شود. در حالی که عمده پتاس در انواع کودها استعمال می شود، هدف ها غیر کشاورزی متعددی هم برای همین عنصر وجود دارد. این ماده همینطور در فرایند تولید کشمش سبز کاربرد دارااست و از ترکیب پتاسیم کربنات و روغن و آب به جهت آماده سازی انگور به جهت خشک کردن به کار گیری می شود. آب انحلال پذیر هست (در اتانول انحلال پذیر نیست) و محلولی اکیداً بازی تشکیل می دهد. این ماده به عنوان نمگیر برای ترکیبات اسیدی مناسب نیست اما به جهت خشک نمودن فاز ارگانیک حتی در رخ وجود مقداری ناخالصی اسیدی اثر گذار خواهد بود.این ادغام ممکن هست برای خشک کردن بعضا از کتون ها، الکل ها و آمین ها قبل از تقطیر مورد به کارگیری قرار بگیرد. این ساختار غالبا به مراد آزاد سازی کربن دی اکسید در پختن غذاها به کار گیری می شود, جهت خاموش کردن آتش در صنعت مواد خاموش کننده آتش در شیمی خشک, به تیتر یک معرف و به عنوان یک بافر قدرتمند در داروسازی مصرف می شود. جهت تصویب پیشنهاد کافیست دارای ما تماس بگیرین. در تماس اساسی پوست ، چشم و دستگاه تنفسی می تواند سبب تحریک شود. امروزه طرز های دیگری نیز برای ساخت این ماده اجرا می شود که مهم استفاد از راکتورهای بستر سیال، آب ایجاد نمی شود. این ماده تنها دلیل خاموش کننده در شیوه شیمی خشک است که توسط سازمان آتشنشانی دربین المللی به جهت خاموش نمودن آتش سوزی های حاصل از سقوط هواپیماها در فرودگاه ها مورد تایید واقع شده است. در گذشته نمک تارتار یا این که همان پتاسیم کربنات را از روش حرارت دادن پتاس در یک کوره به مراد حذف ناخالصی ها ساخت می کردند. ولی بعداً به دلیل طعم تلخ آن کربنات پتاسیم را جایگزین آن کردند. تاثیر بی کربنات پتاسیم در فرونشانی آتش نسبت به سدیم بی کربنات چند برابر عمده می باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی کربنات پتاسیم خوراکی وب وب سایت خویش باشید.
آخرین مطالب