↑ «کانون وکلای دادگستری استان کردستان»

بر روی رودخانهٔ حاکمی (نزدیک شرکت نفت فعلی تازهآباد) که در آن روزگار بیشه و فضای سبز بود، پلی اهمیت تیر چوبی س

توسط HONARENEWS در 17 آبان 1401
بر روی رودخانهٔ حاکمی (نزدیک شرکت نفت فعلی تازهآباد) که در آن روزگار بیشه و فضای سبز بود، پلی اهمیت تیر چوبی ساخت و در همان نزدیکی به خواسته دسترسی آسان و پر سرعت مردم به آب آشامیدنی سالم، تونلی اهمیت زاویه ۳۰ سکو و پلههای متفاوت به قناتی که در پایین زمین جریان داشت، وصل کرد که به آن چاممبر (چاه انبار) میگفتند. بافت آن ها به گونهایست که نمیتوان آنان را تا کرد. کلیدی کوبیده شدن گرهای فرش توسط شانه آهنی، بافت فرش زیاد محکمتر میشود. حالا تعداد شانزده باب حجره از بافت معماری دیرباز بازار در دو طرف راسته مهم باقیمانده و مابقی حجرهها و راستهها دستخوش تغییرات شدهاست. به علت مجاورت دارای پارکی ریز وضعیت بسیار مناسبی در شهر بیجار دارااست همین سرا اهمیت یک تراس مرکزی هست که حجرههایی در پیرامون شکل گرفتهاست پلان آن به صورت هشت و نیم هشت است و در یک طبقه با مصالح خشت و آجر و سنگ ساخته شدهاست و محل تجارت مهمی در جنب بازار قدیمی بیجار بودهاست همین سازه هم احتمالاً در عصر قاجار ساخته شدهاست. تاریخ تأسیس شهرداری بیجار به سال ۱۳۰۸ هجری خورشیدی در دوران احمدشاه قاجار بازمیگردد، که در آن بازه بلدیه نام داشت. احداث خیابان طالقانی فعلی حد فاصل بیمارستان دیرین تا منطقهٔ جدید آباد، خیابان توحید جنوبی از در قلعه (میدان طالقانی) تا ابتدای بنیاد شهید و خیابان شهدا از چهار شیوه شهرداری به طرف شمال تا چهار رویه پست و از آنجا به طرف غرب تا ابتدای باغ شاهرخآباد (میدان فاضل فعلی). تاریخ بنای احداث بازار به بازه صفویه برمیگردد که در بازه زمانی زندیه در حمله کریمخان زند به بیجار و کردستان و نبرد جهانی نخستین و حمله روسها در مدت زمان قاجاریه پاره ای متعددی از آن جراحت میبیند که مجدد مورد مرمت دستگاه میوه خشک کن مهم ارزش مناسب قرار میگیرد. همین شخصیت شباهت متعددی به پدرش قوم دور دارد. از دیگر خصوصیات همین شخصیت امداد به سالمندان و فقرا است. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم طرح توجیهی دستگاه میوه خشک کن لطفا از برگه ما بخواهید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن