آشنایی با هیدرولیک و پنوماتیک (قسمت اول) - پارس جرثقیل

صرفا زمانی می توان از مخلوطهای روغنی یا امولسیونهای روغن در آب استفاده کرد که موقعیت کاری سیستم، افت و خیز محد

توسط HONARENEWS در 29 اسفند 1400
صرفا زمانی می توان از مخلوطهای روغنی یا امولسیونهای روغن در آب استفاده کرد که موقعیت کاری سیستم، افت و خیز محدود دمای سیستم هیدرولیک و محفظه را تهیه و تنظیم کند.دمای فعالیت روغن در حد قابلیت بایستی فی مابین 60 - 10 باشد. فشار کاری در این گونه سیستمها معمولاً دارای واحد bar سنجیده میشود. در این گونه مدار غالبا از یک پمپ اثبات جابجاکننده مانند پمپ دنده انواع شیر فشار شکن هیدرولیک ای به کارگیری میشود. هر سیستمی که اهمیت استفاده از مایعات هیدرولیکی تحت فشار پایین فشار ، انرژی را منتقل می نماید ، یک سیستم هیدرولیکی است. پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را که به وسیله موتورهای الکتریکی یا این که احتراق منابع قدرت تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. به نصیب داخلی پمپ هیدرولیک «روتور» گفته می گردد که پرههای چرخنده را در درون خود جای دادهاست. مغازه هیدرولیک نادری (هیدکالا) در راستا هیدرولیک با گونه های پمپ های آن می باشد نیز چنین می تواند در این زمینه به طور تخصصی به تعمیر پمپ ها بپردازد. زمانی که مدار نیاز به دبی بالا دارااست جریان هر دو پمپ A و B وارد مدار می شود ولی هنگامی که به فشار بالا نیاز می باشد شیر تخلیه کننده D جریان خروجی پمپ B را به تانک ارسال کرده و تنها پمپ A که اساسی قابلیت تحمل فشار بالا را داراست در مدار می ماند. ممکن است بارها به این فکر کرده باشید که امر ماشین به چه صورت وسیله نقلیه را کنترل می کند. مسلما برای همگی ما بارها پیش آمده که همیشه دلمان می خواهد از مطالعه بعضی درسها فرار و خواندنشان را به سپس موکول کنیم، اینجاست که جی ۵ گشوده نیز به کمک مان می آید. زمانی جی برگهای دروس گزینه عشق را کلیدی دروس طاقت فرسا مخلوط و مرور می کنیم ، انرژی که اهمیت قرائت جی برگ درس دلخواهمان می گیریم ما را به جلو هل می دهد ، هرلحظه بی خبر و مشتاقیم بدانیم جی برگ بعدی از کدام درس است،ناخودآگاه همینطور به پیش می رویم و آنقدر غرق در یادگیری می شویم که هنوز دیده برهم نزده، می بینیم صحیح به عبارتی درسی را هم که از آن فرار می کردیم به خوبی یادگرفته و کل دروس را به موازات هم به پیش برده ایم. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم فشار شکن شیر هیدرولیک بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.