تفاوت بین پروژه و عملیات چیست؟

از منظر استاندارد رئیس پروژه (PMBOK)، حیاتی ترین بخش از رئیس پروژه استفاده از مجموعه فرایندهای یکپارچه، جهت طر

توسط HONARENEWS در 4 بهمن 1400
از منظر استاندارد رئیس پروژه (PMBOK)، حیاتی ترین بخش از رئیس پروژه استفاده از مجموعه فرایندهای یکپارچه، جهت طرح ریزی، اجرا و در دست گرفتن زمانبندی، هزینه، کیفیت و محدودۀ پروژه است. رئیس پروژه شخصی است که گروه پروژه را ساماندهی می کند و به یاری آنان به هدف پروژه دست می یابد. تاریخچه مدیر پروژه در جهان را غالبا به مدیر پروژههای عظیمی همچون ایجاد اهرام مصر، دیوار چین و یا این که سازه نهادن تخت جمشید به دستور داریوش مربوط میدانند. ولی کسی که در دست گرفتن این امور را در دست دارد و حساس اعتنا به همین ابزارهای مانیتورینگ، تصمیم نهائی یا این که اقدامات (اصلاحی) واجب را انجام می دهد، شما هستید. چگونه می توان انگیزه کاری را در بین اشخاص یک گروه زنده نگه پروژه دانشجویی مغازه اینترنتی داشت؟ چطور میتوان مجموعه مطلوب کاری برای اجرای پروژه ایجاد نمود؟ در واقع مدیریت پروژه، بکارگیری مجموعه ای از علوم و مهارت ها، به جهت کمتر ریسک پروژه از طرز هنر بکارگیری علم تخصصی، مهارت و تجربه می باشد تا از این طریق، احتمال برد پروژه هم ارتقا یابد. گزینش و یا حتی دوختن لباس مناسب متدولوژی مدیر پروژه ویژه سازمان در مرحله سوم هرم مدیر پروژه، سیستم ها و ابزارهای مدیریت پروژه قرار دارند که دارای اعتنا به انتخاب متدولوژی مناسب، بکار گرفته می شوند. در اختیار گرفتن به این معنی هست که شما به عنوان مدیریت پروژه (و ولی حساس همکاری تیم رئیس پروژه) ساختارهائی را برای اثر گذاری گذاشتن بر آنچه در پروژه، در درحال حاضر واقعه افتادن است، تولید می کنید. • پروژه یک زمانبندی معین و تمجید شده دارد؛ به همین مضمون‌ که پروژه ها، تاریخ شروع و نقطه نهایی مشخصی دارند که در این تاریخ می بایست خروجی های مشخصی را تولید کرد؛ خروجی هائی که راضی بودن خریدار را جلب نماید. • پروژه ها، میزان دارایی تصویب شده دارند و به کل پروژه ها مقدار مشخصی از میزان دارایی تعلق می گیرد. به جهت هر پروژه خاصی یک رئیس پروژه منصوب می شود که هرچند این عنوان برای وی رسمی و تمام وقت نمی باشد اما بد نمیباشد که درصورتیکه تا به حالا همین عنوان را داشته اید آن رابه مدیریت بخش خود بگوید و یک دانش شالوده از مهارت های مدیر پروژه در رزومه خویش داشته باشید. قوت استانداردها در جامع بودن آنها، سادگی، مقبولیت عام استفادهکنندگان و تضمینش به جهت اجرای درست کار است. هر چند به فرمان کوروش، مهندسان و سازندگان پاسارگاد موظف بودند شرح کار خود و همینطور برنامه کاری روز آنگاه خود را در لوحههایی که به اسم کارنامک دارای شهرت بود، بنگارند اما امروزه جز کلیدی تکیه بر حدسیات نمیتوان اظهارنظر قاطعی پیرامون طریق دقیق مدیر پروژههای عظیم قول باستان ابراز داشت چرا که متاسفانه تاکنون هیچ گواهی و نشانهای دال بر چگونگی بکار بستن روشها و تکنیکهای رئیس پروژه در این طرحها یافت نشده است. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد پروژه ثبت نام دانشجو c++ بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.