کاربرد سینی نشا

به طور كلي نشا (نهال هاي بذري) را بايد در محل اصلي خود به نحوي كاشت كه ريشه آن در خاك خميده نشود و يقه ي نشا،

توسط HONARENEWS در 16 آبان 1401
به طور كلي نشا (نهال هاي بذري) را بايد در محل اصلي خود به نحوي كاشت كه ريشه آن در خاك خميده نشود و يقه ي نشا، نیز مرحله خاك باشد.چنانچه يقه ي نشــا در درون خاك فرو رود ممكن میباشد ساقه در تماس با خاك پوسيده شود و چنانچه بالاتر از خاك قرار گيرد ممكن اســت قســمت هايي از ريشــه درمعرض هوا قرار گرفته و صدمه ببيند. براي كاشت نشا (نشاكاري)، بايد زمين اصلي تا قبل از این به خوبي آماده شده باشد. به تیتر مثال بخش اعظم محصولاتی نظیر گل کلم و کرفس در آمریکا و محصولاتی همچون تره فرنگی، کلم بروکسل و حدود ۶۰ % از جنس کاهو در انگلستان حساس استفاده از روش نشا ، ایجاد مشاهده وب سایت می شوند. این مسئله رقابت به جهت ساخت بیشتر و با کیفیتتر محصولات را افزایش میدهد. امروزه حساس ارتقاء گلخانهها و افزایش حضور فارغالتحصیلان رشتههای کشاورزی در همین بخش، کشاورزی در حال علمی شدن می باشد و مقدار ساخت و عملکرد بخش اعظم محصولات به شتاب در حالا افزایش است. از همین رو کشاورزان عملکرد میکنند تا کلیدی بکار گیری روشهای تازه کشاورزی خود را پیدایش کرده و در این رقابت جزء کشاورزان پیشرو باشند.استفاده از نشاء با­کیفیت یک عدد از تأثیرگذارترین روش­ها برای ارتقا کمیت و کیفیت محصولات بوده و مدت­هاست که در کشورهای پیشرو در کشاورزی نیز معمول است، در سرزمین ما نیز استفاده از نشاء پرورش یافته توسط ساخت کنندگان نشاء بجای کشت مستقیم بذر یا این که ساخت نشاء بوسیله خود کشاورز، گزینه توجه کشاورزان قرار گرفته و همین استقبال هر روز در هم اکنون ارتقا است و ازاین رو نیاز به تولید کنندگان حرفهای نشاء بیشازپیش احساس می­شود.در ادامه به جهت شناخت اهمیت پروسه و طریق کاشت نشا اهمیت ما ملازم باشید. در صورتی که متوجه بیماری گیاه شدید، آن را در به عبارتی روند اول مهار میکنید. در ادامه مقاله آشنایی اصلی فرایند و طریق کاشت نشا کلیدی شیوه کاشت آن آشنا خواهید شد. پس از اینکه جوانه های اینجا کلیک نمایید انتهایی ظاهر شد. به جهت این که گیاه لبریز توشه خیس شود و شاهد گل های اکثر باشید. درحال حاضر برای درشت تر شدن گل ها هم از ان شیوه استعمال می نماییم اصلی همین تفاوت که آنگاه از این‌که گیاه مهم ۴-۶ برگ شد، آن را به بانک دوم منتقل کنید. به همین صورت، ساقه های نو از ساقه ی اصلی رویش می نمایند و هریک اصلی گل می شوند. نشا، گیاه کوچکی می باشد که در وضعیت رشد مدرن و امروزه، چکیده از زمان رشد خود را در محیطی اساسی نور و دمای در دست گرفتن شده می گذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا به زمین کلیدی منتقل می شود. وقتی که بذر ها جوانه زدند، درپوش سینی نشا را برداشته و آن ها را به محیطی نورگیر انتقال دهید.
آخرین مطالب