کارچین؛ سامانه خدمات حملونقل مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین

در حقیقت دفتر کار تمام بلاکچین در دسترس هرکسی می باشد که نهتنها تراکنشها را مشخص و معلوم می‌نماید بلکه میتوان

توسط HONARENEWS در 17 شهریور 1401
در حقیقت دفتر کار تمام بلاکچین در دسترس هرکسی می باشد که نهتنها تراکنشها را مشخص و معلوم می‌نماید بلکه میتوان از پتانسیل آن در ردیابی بلوکهای زنجیرهای نیز استعمال بلاک چین حصین کرد. در عوض همین نتورک یک دفتر کار کل توزیع شده می باشد که به وسیله گرههای به نیز متصل شده در نتورک مراقبت میشود. تبلیغ کنندگان، ناشران، کاربران میتوانند از همین توکن برای میزان گیری، تبادل و تایید توجه مستقیم کاربران استفاده کنند. بالطبع هر چه میزان کارمزد بالاتری گزینش کنید، تراکنش شما در مدت زمان کمتری، تایید می شود. دارای به کار گیری از BAT شما میتوانید به معنای واقعی واژه و کلمه به وب سایتها دقت نمایید و در قبال توجهتان پول اخذ کنید. ولی چنانچه تصمیم داشته باشید که برای خدماتی پول خرج کنید، پول شما به Netflix نخواهد رسید، همین پول به دست تنظیم کنندگان این فیلمها میرسد. برای استفاده از آن نیاز نمی باشد پولی پرداخت نمایید و میتوانید تمامی فیلمها را فارغ از تبلیغات تجاری تماشا بکنید. همین سیستم طوری طراحی شده است که کاربران اهمیت دیدن تبلیغات هدفمند، نیز در وقتشان صرفه جویی شود و هم گزینه آزار قرار نگیرند. این سیستم در روند پایانی ایجاد قرار دارد و در اکنون حاضر فاز دوم ساخت آن آخرین شده میباشد و صرفا یک فاز دیگر باقیمانده است. در همین شیوه شما به سختافزار یا این که نرمافزار خاصی احتیاج نخواهید داشت. مرورگری که حریم خصوصی اعضا را اولویت قرار می دهد و به طور پیش فرض ردیابهای فرد ثالث را مسدود میکند. در صورتی که قرار باشد که همهی تبلیغات مسدود شود، دیگر نیکی کسی تبلیغ می نماید و نیکی کسی می تواند تبلیغات گزینه علاقهی خویش را دنبال کند. بیش از ۲۱ میلیون عضو فعال در بستر افزونه های مرورگر خویش داشته است. این به معنا است که هر واحد بلاک یک سری هزار تراکنش را در خویش جای میدهد. کلیدی ظهور فناوری بلاکچین و تمامی گیر شدن همین تکنولوژی در سراسر دنیا، اشخاص فراوان زیادی خواه ناخواه به شکل مستقیم و یا از طرز واسطه ها حیاتی همین فناوری آشنا شدهاند و به فکر فراگیری شاخه های متعدد آن برای رسیدن به سود چشمگیر هستند.