افتادگی دریچه میترال نوعی بیماری دریچه میکسوماتوز است

تنگی مجرای دریچه میترال. برای اشخاصی که با وجود ابتلاء به تنگی روزنه آئورت علائم مشخصی از این عارضه در آن ها د

توسط HONARENEWS در 16 فروردین 1401
تنگی مجرای دریچه میترال. برای اشخاصی که با وجود ابتلاء به تنگی روزنه آئورت علائم مشخصی از این عارضه در آن ها دیده نمیشود، پزشکان غالباً یک آزمون ورزش (یا استرس) انجام دریچه خطی صفر درجه میدهند. قبل از انجام کار جراحی به جهت جایگزینی روزنه آئورت نخست نارسایی قلبی اصلی استفاده از داروهای ادرارآور معالجه میگردد . دریچه تصنعی و مصنوعی سیلیکونی تماما متناسب اصلی حفره قلب بیمار و اهمیت به کار گیری از نرمافزار کامپیوتری طراحی میشود. این درمان، اصلی عارضه ها متعددی می باشد که اهمیت تبعیت از رژیم درمانی مناسب، در اکثر تایم ها قابل پیشگیری است. همین فعالیت بخش اعظم در غایت سبب به محدود شدن خونی که عضله قلب پمپاژ می کند می شود و همین موضوع می تواند سبب به بروز علامتها و ایراداتی مثل ضعیف شدن قلب مریض شود. در عاقبت قلب می بایست حیاتی شدت بیشتری کار کند تا بتواند خون به اندازه را از این روزنه کوچک عبور بدهد. این کار جراحی اهمیت تیتر تعویض ترانس کاتتر دریچه آئورت (TAVR) شناخته میشود. در همین عمل یک کاتتر (سوند) که یک بالن در نوک آن تعبیه شده است، از نحوه یک سیاهرگ یا سرخرگ به باطن قلب ساماندهی میشود. کمیشوروتومی اغلب برای بیمارانی تجویز می‌گردد که در واقع کاندید والوپلاستی میباشند البته دچار شرایطی نظیر ترومبوز دهلیز چپ، رسوبات کلسیمی در قلب یا نارسایی روزنه میترال هستند و به این خاطر نمیتوانند عمل والوپلاستی را انجام دهند. پزشکان معمولاً تنگی دریچه آئورت را بر مبنا صدای غیر طبیعی قلب که از طریق استتوسکوپ شنیده میشود و نیز نتایج آزمایش اکوکاردیوگرافی، تشخیص میدهند. در کسانی که تنگی روزنه آئورت منجر بروز علائمی (از قبیل تنگی نفس در زمانه فعالیت شدید، درد قفسه سینه یا این که غش کردن) شده هست و یا در صورتی که بطن چپ قلب نارسایی پیدا کرده است، معمولاً دریچه آئورت از روش کار جراحی دریچه خطی سقفی تعویض میشود. درصورتیکه نتایج تست ورزش، غیر طبیعی باشد و یا این که مریض نشانه ها خاصی را نشان دهد، معمولاً حتمی میباشد که یک آزمایش آنژیوگرافی (یا کاتترگذاری قلبی) هم بر روی مریض انجام شود تا در صورت ابتلاء به بیماری سرخرگهای کرونری، بتوان آن را تشخیص داد.
نظرات کاربرن