مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP

مقاوم سازی با استفاه از الیاف پلیمیری به روشی می گویند که در آن گنجایش های باربری اعضای بنا را تقویت می کنند.

توسط HONARENEWS در 9 اسفند 1400
مقاوم سازی با استفاه از الیاف پلیمیری به روشی می گویند که در آن گنجایش های باربری اعضای بنا را تقویت می کنند. مقاوم سازی حیاتی الیاف(FRP) یک عدد از ارزانترین و سریعترین روشهای موجود می باشد که نیاز به تخریب یا این که سوراخکاری اعضای بتنی ندارد. بنا های آسیب چشم در ز‌لزله یا این که بدلیل بارگذاری اکثر از حد مجاز (OVER LOAD) صد رد صد نیاز به ترمیم بهسازی دارند. همین الیاف در هر جهت حجم الیاف FRP عمده باشد در آن جهت مقاومت کامپوزیت بخش اعظم خواهد بود. معمولا آرایش و پیرایش یک جهتی الیاف پلیمری FRP اصلی مقاومت و مدول بالاتری (در جهت الیاف) نسبت به سایر آرایش ها میباشد. ولی کارایی این پیرایش ارتوتروپیک میباشد این در حالیست که در آرایش تعدادی جهتی دارای این که کردار شبه ایزوتروپ است. ولی مقاومت و مدول در هر جهت کاهش از وضعیت آرایش یکطرفه الیاف FRP میباشد. الیاف FRP تار و پود های بافته شده پارچه ای رخ هستند که فیبرهای آن در یک یا یک‌سری جهت قرار دارند. پوشش FRP عمدتاً به جهت مقاوم سازی و بهبود و تقویت رفتار سازه ی موجود یا این که تعمیر فساد ساخت شده در بنا ی فعلی به عنوان یک روش نوین در مهندسی به فعالیت میروند. کلیدی ترین مزیت سیستم های FRP در مقایسه حساس طریق های دیرین همین میباشد که مقاومت خمشی، محوری یا این که برشی دارای کامپوزیت هایی تولید می گردد که نصب آن ها آسان بوده و وزن و بعد ها بنا را هم به مقدار قابل توجهی ارتقاء نمی دهند. هدف استفاده از این اتصالات ارتقاء مقاومت بنا نسبت به نیروهای خارجی هست که در برابر نیروهای خفیف کاملاً مقاومت کرده و در برابر نیروهای شدید نیز از تولید آسیب های جدی به بنا جلوگیری می نماید. یکی از اجزای ساختمانی که از لحاظ تحمل توشه سازه زیاد کلیدی بوده ولی به شدت جراحت پذیر می باشند مقاوم سازی کلیدی ورق frp اتصالات است. این به علت آنن هست که در راستای 90 درجه رزین یا این که به عبارتی حوزه پلیمری (و نیکی الیاف FRPP) بار را تحمل میکند. در همین شیوه از کامپوزیت CFRP یا این که به عبارتی کامپوزیت FRP تقویت شده اساسی الیاف و فیبر کربن استفاده می شود. اتصالات جراحت پذیرترین نصیب بنا بوده و در عین هم اکنون مشقت بار ترین جز بنا جهت تقویت میباشند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت مقاوم سازی بنا های بتنی اهمیت frp.
آخرین مطالب